Tinipix - Khung Ảnh Thông Minh Không Dùng Đinh


Tinipix - Khung Ảnh Thông Minh Không Dùng Đinh

Tinipix - Sản phẩm của Việt Canvas, hot trend của 2021 mảng trang trí nhà cửa. Việt Canvas nổi tiếng về các sản phẩm tranh treo tường, nay cải tiến hơn với Tinipix - Khung ảnh treo tường không cần dùng đinh. Không gây hại tường và dễ dàng thay đổi vị trí.